Γενικοί Όροι Ενοικίασης

Παραλαβή Αυτοκινήτου: Για τη παραλαβή του αυτοκινήτου ο οδηγός χρειάζεται να επιδείξει πρωτότυπη ταυτότητα ή διαβατήριο, πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης και πιστωτική / χρεωστική κάρτα για τη πληρωμή και την εγγύηση της ενοικίασης.

Ηλικία Οδηγού : Για όλες τις κατηγορίες, το ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού είναι τα 25 έτη και το ανώτατο τα 80 έτη. Οδηγοί με ηλικία από 21 εώς 24, μπορούν να ενοικίασουν οχήματα από τις κατηγορίες A, B, K και J αν αποδεχθούν την χρέωση Κάλυψης Νέου Οδηγού προς 4€ ανά ημέρα ενοικίασης (μέγιστη χρέωση 10 ημέρες) και υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοιχοι άδειας κυκλοφορίας για τουλάχιστον 1 έτος.

Για όλους τους οδηγούς ηλικίας από 21 έως 24 και από 71 έως 80 υπάρχει επιπλέον χρέωση 4€ την ημέρα (μέγιστη χρέωση 10 ημέρες). 

Τρόπος Πληρωμής: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα αποδεχτή από τη Hertz για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την ενοικίαση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης.

Εγγύηση: Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Αναλυτικότερα:

  • A, B, J, K, V1, V2: €250
  • C, D, M, V3: €500
  • N, R: €750
  • Y, YL, 5, 9 V4, V5: €950

Άδεια Οδηγήσεως : Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επι ένα χρόνο.

Ελάχιστος Χρόνος Μίσθωσης: Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η Hertz επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 29 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

Πρόωρη επιστροφή: Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων. Η επέκταση ενοικίασης θα πρέπει να κανονιστεί με την Hertz Cyprus τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προβλεπόμενη / δεσμευμένη λήξη ενοικίασης, με χρέωση σύμφωνα με την ισχύουσα λιανική χρέωση.

Πρόστιμα και Παραβάσεις: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί από τον μισθωτή, το πρόστιμο πληρώνεται από τη Hertz και χρεώνει τον μισθωτή με το αντίτιμο του προστίμου πλέον των Διοικητικών Εξόδων, 25€

Ασφάλεια: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από τη Hertz οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημίες του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές με τα ανώτατα όρια που ορίζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και οι δύο καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους του συμβολαίου της Hertz με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

Εκμίσθωση εκτός συνόρων: Τα αυτοκίνητα δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν με πλοίο ή να βγουν εκτός των ορίων της Κυπριακής Δημοκρατίας και να περάσουν στο βόρειο μέρος της Κύπρου που τώρα κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα.

Στη περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω, παύουν να ισχύουν όλες οι ασφάλειες (Ασφάλεια έναντι τρίτων, CDW,TP, PAI, SCDW, SUPER COVER κλπ). Ο οδηγός θα έχει τότε πλήρη ευθύνη τυχόν απώλειας, ζημιών ή σωματικών βλαβών που ενδεχομένως προκληθούν είτε στο ενοικιαζόμενο όχημα, είτε σε τρίτο αυτοκίνητο είτε σε πρόσωπα κατά τη διάρκεια μίας τέτοιας πιθανής μετάβασης στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Ο οδηγός επιβαρύνεται επίσης με όλα τα έξοδα επαναπατρισμού του αυτοκινήτου στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Απαλλαγή ευθύνης (CDW – SCDW) : Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κώδικας Οδικής κυκλοφορίας, στην ελάχιστη χρέωση των €600 για τις κατηγορίες A, B, J, K, V1, V2,  €700 για τις κατηγορίες C, D, M, V3  €900 για τις κατηγορίες  N, R και €1300 για τις κατηγορίες Y, YL, 5, 9 V4, V5 καταβάλλοντας τα ποσά των €13, €16, €24 και €34 αντίστοιχα, ανά μέρα ενοικίασης.

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των €150 για τις κατηγορίες A, B, J, K, V1, V2, €200 για τις κατηγορίες C, D, M, V3  €300 για τις κατηγορίες  N, R και €400 για τις κατηγορίες Y, YL, 5, 9, V4, V5 καταβάλλοντας επιπλέον €10, €13, €18 και €27 αντιστοίχως, ανά ημέρα ενοικίασης.

Super Cover (SUP): Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από την συμμετοχή του σε περίπτωση κλοπής ή ζημιάς του μισθωμένου οχήματος καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 7€ για τις κατηγορίες A, B, J, K, V1, V2, 9€ για τις κατηγορίες C, D, M, V3, 12€ για τις κατηγορίες N, R  19€ για τις κατηγορίες Y, YL, 5, 9, V4, V5 και εφόσον προηγουμένως έχει αποδεχθεί την χρέωση για τις καλύψεις CDW, SCDW και την ασφάλεια κλοπής TP ή η κράτησή του τις περιλαμβάνει.

Καμία κάλυψη δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Ζημιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τροχούς και ελαστικά, σπασμένους καθρέφτες και τζάμια αυτοκινήτου ή απώλεια κλειδιών και εγγράφων του οχήματος, ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ζημιά στον συμπλέκτη, οποιαδήποτε ζημιά που οφείλεται στην έλλειψη λαδιού ή ως αποτέλεσμα της χρήσης λανθασμένου καυσίμου, ζημιά στο όχημα από έκρηξη ή κάψιμο σκόπιμα, ζημία που προκαλείται λόγω επιρροής από αλκοόλ ή ναρκωτικά, ζημιά που προκλήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο οδηγό.

Κάλυψη κλοπής (ΤΡ) : Η κάλυψη κλοπής είναι μια υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου στα €600 για τις κατηγορίες A, B, J, K, V1, V2, €700 για τις κατηγορίες C, D, M, V3 €900 για τις κατηγορίες N, R και €1300 για τις κατηγορίες Y, YL, 5, 9 V4, V5 καταβάλλοντας τα ποσά των €7, €8, €12 και €17 αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. Εξαιρείται απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων.

Κάλυψη οδηγού και επιβαινόντων (PAC) : Για 4 € ανά ημέρα ο οδηγός και οι επιβάτες είναι ασφαλισμένοι σε περίπτωση ατυχήματος κατά την οδήγηση του ενοικιαζόμενου οχήματος. Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, Ολικής / Μερικής ανικανότητας έως €10,000 για τον οδηγό και έως €5,000 για κάθε επιβάτη και για νοσήλια €1000. Ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα €15,000 ( μέγιστη χρέωση 15 ημέρες).

Κάλυψη ανεμοθώρακα (WSP) : Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από την συμμετοχή του σε περίπτωση ζημιάς στον ανεμοθώρακα του μισθωμένου οχήματος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις ενοικίασης, καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των €2 για τις κατηγορίες A, B, J, K, V1, V2, €3 για τις κατηγορίες C, D, M, V3, €4 για τις κατηγορίες N, R, €5 για τις κατηγορίες Y, YL, 5, 9, V4, V5 (μέγιστη χρέωση 15 ημέρες).

Έξοδα φακέλου ατυχήματος (IAF) : Ο οδηγός χρεώνεται €25 σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Πρόσθετος οδηγός/οι (ADR) : Ημερήσια χρέωση €4 για κάθε επιπλέον οδηγό (μέγιστη χρέωση 10 ημέρες). Χρέωση για παράδοση στο αεροδρόμιο (ASC): Σε όλα τα αεροδρόμια της Κύπρου η χρέωση είναι €19.

Πολιτική Καυσίμου : Για ενοικιάσεις διάρκειας 3 ημερών και άνω ο πελάτης πρέπει να προπληρώσει το κόστος της ποσότητας του καυσίμου που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατά την παραλαβή αυτού. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου και μόνο τότε, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί η αξία του καυσίμου, η οποία περιέχεται στο αυτοκίνητο κατά τη στιγμή εκείνη. Εφόσον αυτή είναι λιγότερη από εκείνη που προπληρώθηκε, τότε θα χρεωθεί και την υπηρεσία «Χρέωσης Εξυπηρέτησης Καυσίμων».

Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων (RFC) : €20 πλέον του κόστους καυσίμου που υπολείπεται από το ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.

Παιδικά Καθίσματα – GPS: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €4 και €8 ημερησίως αντίστοιχα (μέγιστη χρέωση 10 ημέρες).  

Διαθεσιμότητα αυτοκινήτων : Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με έναν αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

Παραλαβή – Παράδοση: Κάθε παραλαβή/ παράδοση εκτός των σταθμών Hertz προσφέρεται κατόπιν αιτήματος με ελάχιστη χρέωση 25€, εντός πόλεως. Η χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας είναι €25.

Σύστημα «Μισθώστε Εδώ – Αφήστε Εκεί» : Προσφέρεται μεταξύ των σταθμών της Hertz μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης και με ειδική χρέωση σε συνεννόηση με την Hertz.

Φόροι : Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

couple-newsletter2
Για να μαθαίνεις πριν απ'όλους τις τελευταίες προσφορές, τις εκπτώσεις και τα νέα μας προγράμματα.
Ευχαριστούμε, μένει 1 ακόμα βήμα πριν αρχίσεις να λαμβάνεις τα newsletters μας! Κάνε κλικ στο link επιβεβαίωσης που σου στείλαμε στο e-mail σου.